Budrewicz, Aleksandra. „[Rzeka Miejska U Dickensa, Dostojewskiego I Prusa”]. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, no. 5(8) (czerwiec 1, 2015): 407-425. Udostępniono marzec 28, 2023. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/192.