Kowalczyk, Anna. Znachorka I Wiedźma Orzeszkowej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, no. 5(8) (październik 1, 2019): 107-120. Udostępniono marzec 28, 2023. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/175.