Augustynowicz, Christoph. Między Zawłaszczeniem a Rywalizacją: Kilka Uwag Na Temat Pojęcia Europy Środkowo-Wschodniej W Najnowszej Historiografii Angloamerykańskiej I Niemieckiej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, no. 9(12) cz.1 (lipiec 4, 2019): 163-174. Udostępniono marzec 28, 2023. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/115.