Sosnowska, Danuta. Święty Jan Pod Skałą: święte Miejsce I Jego Skonfliktowane Tradycje. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, no. 9(12) cz.1 (lipiec 4, 2019): 97-110. Udostępniono luty 5, 2023. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/109.