Wierzejska, Jagoda. „Krajobraz Rodzimy. Środkowe I Wschodnie Karpaty W Polskim Dyskursie Turystycznym I Krajoznawczym Lat 1918–193”9. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, no. 9(12) cz.1 (lipiec 4, 2019): 33-62. Udostępniono lipiec 25, 2024. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/106.