Zwierzyński, L. „Podwójny Splot. Norwida Poetyka Myślenia Otwarteg”o. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 12 (15), June 2022, s. 317-36, doi:10.32798/pflit.882.