Seweryn, D. „Dwa Przełomy. Wilhelm Dilthey I Historycznokulturowe Przesłanki Science War”s. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 11 (14), June 2021, s. 59-80, doi:10.32798/pflit.603.