Bartnikowska-Biernat, M. „Teofil Lenartowicz Jako Wykładowca Akademii Im. Adama Mickiewicza W Boloni”i. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 11 (14), June 2021, s. 365-7, doi:10.32798/pflit.549.