Pietras, W. Wers Na Pograniczach Wersologii. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 11 (14), June 2021, s. 259-73, doi:10.32798/pflit.541.