Cieślak, R. „Italia Jako Doświadczenie Wzrokowe. Pochwała Podróży I Odkrywanie Obrazów W Poezji Zbigniewa Herbert”a. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, T. 57, nr (2), Oct. 2019, s. 237-55, https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/318.