Jeż, T. O (nie)przydatności Cezury Roku 1600 W Historii Muzyki. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 11 (14), June 2021, s. 45-58, doi:10.32798/pflit.254.