Pająk, P. Przemiana Martwego W żywe W Balladach Karela Jaromíra Erbena. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 3(6) cz.2, Oct. 2019, s. 309-2, https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/251.