Drzewiecka, E. Dystopia W Warunkach Ponowoczesności? Przypadek Bułgarski. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 4(7), June 2014, s. 435-53, https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/225.