Jędrzejewski, T. Dystopia Miejska W Twórczości Czesława Miłosza. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 4(7), June 2014, s. 291-04, https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/217.