Kudyba, W. Złe Miejsca W Poezji Jana Polkowskiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 4(7), June 2014, s. 279-90, https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/216.