Pająk, P. „Ojczyzna I Siedziba Drakuli, Czyli Złe Miejsce W Europi”e. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 4(7), June 2014, s. 239-61, https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/214.