Abramowicz, M. Aksjologiczny Wymiar Przestrzeni W Starofrancuskiej Literaturze Dworskiej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 4(7), June 2014, s. 127-39, https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/207.