Budrewicz, A. „[Rzeka Miejska U Dickensa, Dostojewskiego I Prusa”]. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 5(8), June 2015, s. 407-25, https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/192.