Wójcik, T. Wisła Czesława Miłosza (widzenia Poetyckie). Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 5(8), June 2015, s. 393-04, https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/191.