Wróbel, Łukasz. „Na Wodach Wielkich I Niespokojnych. Wokół Metaforyki Akwatycznej I Nautyczne”j. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 5(8), June 2015, s. 185-99, https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/180.