Wierzbicka-Trwoga, K. Epigramatyka Barokowa W świetle Analizy Logicznej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 5(8), June 2015, s. 135-48, https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/177.