Samborska-Kukuć, D. Henryka Sienkiewicza Obrazy Nagości. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 5(8), June 2015, s. 73-05, https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/174.