Brzuska, B. Pomnik Czy Twierdza? Kilka Uwag O Mickiewiczowskiej Parafrazie Horacjańskiej Pieśni. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 5(8), June 2015, s. 51-71, https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/173.