Bobilewicz, G. Alternatywne Biblioteki W Przestrzeni Publicznej Współczesnych Miast świata (od Natury Do Kultury). Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 9(12) cz.2, July 2019, s. 55-68, doi:10.32798/pflit.120.