Sosnowska, D. Święty Jan Pod Skałą: święte Miejsce I Jego Skonfliktowane Tradycje. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 9(12) cz.1, July 2019, s. 97-10, doi:10.32798/pflit.109.