Wierzejska, J. „Krajobraz Rodzimy. Środkowe I Wschodnie Karpaty W Polskim Dyskursie Turystycznym I Krajoznawczym Lat 1918–193”9. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, nr 9(12) cz.1, July 2019, s. 33-62, doi:10.32798/pflit.106.