[1]
A. Całek, Wołanie anioła i milczenie poety: «Modlitwa» Cypriana Norwida w kontekście psychologii procesu twórczego, pflit, nr 12 (15), s. 293-315, cze. 2022.