[1]
M. Kuran, Staropolskie antologie jednoautorskie od Jana Kochanowskiego do Samuela Twardowskiego, pflit, nr 12 (15), s. 61-82, mar. 2022.