[1]
K. Samsel, „Antologizowanie wojny. Funkcja antologizowania w polskich i brytyjskich antologiach poezji wojennej 1939−194”4, pflit, nr 12 (15), s. 197-212, cze. 2022.