[1]
J. Ławski, „Życie sieroty” Jana Barszczewskiego – czarny romantyzm spoza modelu «antagonizmu wieszczów», pflit, nr 11 (14), s. 349-363, cze. 2021.