[1]
M. Dybizbański, Granice romantyzmu w dziejach polskiej komedii według dziewiętnastowiecznej krytyki krajowej, pflit, nr 11 (14), s. 182-202, cze. 2021.