[1]
M. Karasińska, „W poprzek gatunków. O potrzebie nowej taksonomii genologicznej dramat”u, pflit, nr 11 (14), s. 275-291, cze. 2021.