[1]
M. Osuch, „„Lepiej byś był w domu siedział...” − analiza śladów lektury z wybranych egzemplarzy „Peregrynacji do Ziemi Świętej” Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła «Sierotki» jako przyczynek do badań nad dawną recepcją dzieł”a, pflit, nr 11 (14), s. 295-313, cze. 2021.