[1]
E. Hoffmann-Piotrowska, Adam Mickiewicz − domniemany czytelnik dramatu «Ksiądz Marek» Słowackiego, pflit, nr 10 (13), s. 35-50, kwi. 2020.