[1]
M. Bartnikowska-Biernat, „Teofil Lenartowicz jako wykładowca Akademii im. Adama Mickiewicza w Boloni”i, pflit, nr 11 (14), s. 365-375, cze. 2021.