[1]
W. Kostecka, G. Leszczyński, i M. Skowera, „Kamienie milowe w dziejach polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej. Leśmian – Korczak – Brzechw”a, pflit, nr 11 (14), s. 203-222, cze. 2021.