[1]
A. Horeczy, Początki humanizmu w Polsce – problemy z cezurą, pflit, nr 11 (14), s. 31-43, cze. 2021.