[1]
T. Jeż, O (nie)przydatności cezury roku 1600 w historii muzyki, pflit, nr 11 (14), s. 45-58, cze. 2021.