[1]
E. Drzewiecka, Dystopia w warunkach ponowoczesności? Przypadek bułgarski, pflit, nr 4(7), s. 435-453, cze. 2014.