[1]
T. Garbol, «Œconomia divina» Czesława Miłosza jako projekt dystopii, pflit, nr 4(7), s. 383-396, cze. 2014.