[1]
E. Rot-Buga, „«Szczęśliwe niegdy ruskie [...] kraje» − Józefa Bartłomieja Zimorowica wizja Arkadii spopielone”j, pflit, nr 4(7), s. 307-332, cze. 2014.