[1]
D. Makuch, Stefana Buszczyńskiego «Rękopis z przyszłego wieku» − granice dystopijnej fantazji w drugiej połowie XIX stulecia, pflit, nr 4(7), s. 159-176, cze. 2014.