[1]
M. Szargot, Metamorfozy Niemna w twórczości Adama Mickiewicza, pflit, nr 5(8), s. 521-532, cze. 2015.