[1]
K. Wądolny-Tatar, „Poeta w kajaku. (Bez)ruch i (a)symetria jako kategorie przestrzeni w poetyckich obrazach jezior i rzek Leszka A. Moczulskiego i Zbigniewa Chojnowskieg”o, pflit, nr 5(8), s. 201-216, cze. 2015.