[1]
Łukasz Wróbel, „Na wodach wielkich i niespokojnych. Wokół metaforyki akwatycznej i nautyczne”j, pflit, nr 5(8), s. 185-199, cze. 2015.