[1]
K. Wierzbicka-Trwoga, Epigramatyka barokowa w świetle analizy logicznej, pflit, nr 5(8), s. 135-148, cze. 2015.