[1]
G. Leszczyński, „«Wojnę domową śpiewam więc i głoszę» − wojnę na księgi, indeksy i katalogi. O rząd młodych dus”z, pflit, nr 9(12) cz.2, s. 217-229, lip. 2019.