[1]
K. Glinianowicz, „Ruska miłość w czasach autonomii galicyjskiej, czyli o romansach w bibliotekach greckokatolickiego duchowieństw”a, pflit, nr 9(12) cz.2, s. 29-40, lip. 2019.