[1]
C. Augustynowicz, Między zawłaszczeniem a rywalizacją: kilka uwag na temat pojęcia Europy Środkowo-Wschodniej w najnowszej historiografii angloamerykańskiej i niemieckiej, pflit, nr 9(12) cz.1, s. 163-174, lip. 2019.