[1]
M. Baran-Szołtys, „Gonzo, ironiczna nostalgia, magiczny realizm, czyli jak opowiedzieć traumatyczne, transnarodowe historie z pogranicza. Przykłady z literatury polskiej XXI wiek”u, pflit, nr 9(12) cz.1, s. 63-80, lip. 2019.